Creating EC2 Custom Metrics via CloudWatch Monitoring Scripts

EC2 Monitoring with CloudWatch

EC2 Monitoring via Custom Metrics

EC2 Monitoring via CloudWatch Monitoring Scripts

Steps

Figure 01
Figure 02
Figure 03
Figure 04
Figure 05

References:

VP Technology @ One Billion Tech, Software Architect, AWS Certified, Azure Certified, RedHat Certified